Podczas prac projektowych obiektów kubaturowych, chętnie angażuję się w projektowanie wnętrz tychże obiektów. Podejmuję się również wykonania wyłącznie projektów wnętrz, w obiektach już istniejących.