Obiekty istniejące nie rzadko wymagają poprawy stanu technicznego, jak i estetycznego. Konieczne jest przeprowadzenie badań, wykonanie inwentaryzacji, jak i sporządzenie ekspertyzy technicznej. W mojej pracowni przygotujemy kompleksowe opracowanie, wskazujące harmonogram działań, rozwiązania techniczne, jak i wizualizacje obiektu, przedstawiające efekt końcowy.